Báo cáo tháng 01 và chương trình công tác tháng 02 năm 2014

Đăng lúc: Chủ nhật - 02/03/2014 03:49 - Người đăng bài viết: Ban quản trị
PHÒNG GD & ĐT  AN MINH
TRƯỜNG THCS ĐÔNG THẠNH 2
 
   
 
Số: 04 / BC - THCSĐT2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
Đông Thạnh, ngày 09  tháng 02  năm 2014
 
BÁO CÁO
Công tác tháng 01 và chương trình công tác tháng 02 năm 2014

 
   
 
Phần I:
BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2014
 
Căn cứ kế hoạch Phòng GD-ĐT An Minh, của cho bộ Trường THCS- Đông Thạnh 2. Trong tháng 01năm 2014 trường THCS- Đông Thạnh 2 đã hoạt động đạt được các kết quả như sau:
I/ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG:
- Chính quyền kết hợp đã với đoàn thể trong trường phát động phong trào thi đua ngắn hạn lập thành tích chào mừng xuân Giáp Ngọ  năm 2014. 
- Tất cả công chức viên chức tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
- Kết hợp cùng công đoàn tiếp tục tuyên truyền Công chức viên chức và học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông, đón xuân vui vẻ, lành mạnh, tiết kiệm, không tham gia các tệ nạn xã hội nhân dịp tết dương lịch và tết Đán Giáp Ngọ năm  2014.
II/THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ:
 - Triền khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
 - Tham gia thi  giáo viên giỏi vòng huyện đạt ¾ đồng chí.
 -  Trường đã hoàn thành xây dựng kế hoạch thời gian học kỳ II.
 -  Trường đã thực dạy thực hiện chương trình học kỳ II  từ ngày 30/12/2013.
 -  Các bộ phận  đã lên kế hoạch xong công tác tháng 01 của bộ phận mình phụ trách.
 - Tiếp tục đưa học sinh đi ôn thi vòng tỉnh theo quy định của Phòng GD-ĐT.
 -  Phân công lại chuyên môn một số giáo viên bộ môn ở học kỳ II. Do có giáo viên mới về công tác.
 - Tiếp tục chỉ đạo bộ phận chuyên môn duyệt hồ sơ , sổ sách giáo viên trong tổ theo quy định. Lên kế hoạch dự giờ thăm lớp và họp theo định kỳ.
 - Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục thu học phí học kỳ II đối với học sinh chưa đóng.
 - Tổ chức cho học sinh tiếp tục vệ sinh làm cỏ sân trường theo định kỳ.
           - Thực hiện nghỉ tết âm lịch theo công văn 1673/ SGDĐT-VP 24/12/2013 của Sở Giáo dục – Đào tạo Kiên Giang. Thời gian nghỉ tết Giáp Ngọ 2 tuần từ ngày 25/01/2014 đến hết ngày 09/02/2014 ( từ ngày 25 tháng tháng chạp năm Quý Tỵ đến hết ngày mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Ngọ)
- Phân công trực trường học trong tết dương lịch và tết nguyên Đán năm 2014.
          - Trường đã tổ chức họp phụ huynh học sinh lần thứ 2 để báo cáo kết quả học tập của học sinh học kỳ I.
          -  Chỉ đạo GVCN kết hợp với phụ huynh học sinh trong việc quản lý chặt chẽ hơn nữa về tác phong , đạo đức của các em để chấn chỉnh nề nếp học tập nhằm nâng cao chất lượng học tập ở  học kỳ II.
III/ CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ:
- Cùng với chính quyền tiếp tục vận động đoàn viên công đoàn tham gia góp vốn xoay vòng hàng tháng theo quy định.
- Cùng với chính quyền tuyên truyền cho CCVC nhân ngày thành lập Đảng CSVN  3/2. 
- Phối hợp với chính quyền đồng cấp vận động  CCVC đóng góp ủng hộ học sinh nghèo theo công văn của Công đoàn Ngành.
- Tổ chức thăm hỏi và tặng quà đoàn viên Công đoàn 23 suất quà nhân dịp xuân Giáp Ngọ với tổng số tiền 2 triệu đồng.
IV/ ĐOÀN – ĐỘI:
- Tổ chức và hướng dẫn học sinh tham gia các phong trào do cấp trên tổ chức mừng Đảng mừng xuân.
- Tiếp tục tổ chức, hướng dẫn cho học sinh lao động làm cỏ sân trường theo định kỳ hàng tháng theo quy định.
-  Tổ chức cho học sinh các phong trào để lập thành tích mừng Đảng mừng xuân Giáp Ngọ năm 2014.
- Kết hợp với nhà trường, GVCN trong việc kiểm tra vệ sinh trường, lớp,việc thực hiện nội quy nhà trường, chấn chỉnh nề nếp, đạo đức của học sinh.
V/ CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT – THIẾT BỊ - THƯ VIỆN:
- Học sinh các khối lớp đã thực hiện việc tưới nước cây trong sân trường thuộc bộ phận của lớp mình, đồng thời giữ gìn cây xanh trong và ngoài khuôn viên trường.
- Tiếp tục chỉ đạo GVCN kết hợp với tổng phụ trách đội nhắc nhở học sinh bảo quản tốt cơ sở vật chất, tài sản của nhà trường, nhất là việc sử dụng đèn,quạt trong lớp, bàn ghế giáo viên và học sinh.
- Bộ phận thư viện và thiết bị đã trực, sắp xếp hồ sơ sổ sách và có mặt thường xuyên tại phòng trực để giáo viên thuận tiện trong mượn thiết bị và tài liệu dạy học có liên quan.Quét dọn vệ sinh sạch sẽ của khu vực phòng.
VI/ CÔNG TÁC KẾ TOÁN – THỐNG KÊ:
- Chỉ đạo bộ phận kế toán đã hoàn thành làm hồ sơ lương tháng 01,02-2014 kịp thời và thủ quỹ rút kinh phí đã cấp phát đầy đủ cho công chức viên chức của trường.
- Hoàn thành  quyết toán và đối chiếu năm 2013.
- Hoàn thành hồ sơ thẻ bảo hiểm học sinh nghèo gởi về phòng BHXH huyện.
- Tiếp tục ra lai học phí cho học sinh học kỳ II.
- Hoàn thành dự toán kinh phí năm 2014.
- Bộ phận CNTT  đã hoàn thành báo cáo số liệu hồ sơ trường giữa năm.
 
Phần II:
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2014
 
Căn cứ kế hoạch Phòng GD-ĐT An Minh, của chi bộ Trường THCS- Đông Thạnh 2. Trong tháng 02 trường THCS- Đông Thạnh 2 xây dựng kế hoạch hoạt động có những nội dung trọng tâm như sau:
I/ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG:  
- Tất cả công chức viên chức tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
- Kết hợp với công đoàn tiếp tục tuyên truyền cho CC-VC và học sinh ngày thành lập Đảng 3/2.
II/ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ:
 - Triền khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
 - Tiếp tục đưa học sinh giỏi bồi dưỡng thi vòng tỉnh.
 - Tham gia hội thi Công nghệ thông tin và đồ dùng dạy học cấp huyện .
 - Chỉ đạo các bộ phận lên kế hoạch công tác tháng 02 của bộ phận mình phụ trách.
 - Thực hiện  giảng dạy sau tết Nguyên Đán ngày 10/02/2014 theo quy định.
 - Tiếp tục chỉ đạo bộ phận chuyên môn duyệt hồ sơ , sổ sách giáo viên trong tổ theo quy định. Lên kế hoạch dự giờ thăm lớp và họp theo định kỳ.
- Đón tổ thanh tra kiêm nhiệm của Phòng giáo dục- Đào tạo về thanh tra 02 giáo viên của trường.
 - Tổ chức cho học sinh tiếp tục vệ sinh làm cỏ sân trường theo định kỳ.
           - Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm nắm lại tình hình học sinh sau tết, nhắc nhở học sinh đi học đều.
           - Tổ chức họp hội đồng sư phạm theo định kỳ tháng 02/2014.
           - Tiếp tục thu học phí học ký II năm học 2013-2014.
           III/ CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ:
- Cùng với chính quyền tiếp tục vận động đoàn viên công đoàn tham gia góp vốn xoay vòng hàng tháng theo quy định.
- Cùng với chính quyền tiếp tục tuyên truyền cho CCVC nhân ngày thành lập Đảng CSVN  3/2. 
-  Tiếp tục phối hợp với chính quyền đồng cấp vận động  CCVC đóng góp ủng hộ học sinh nghèo theo công văn của Công đoàn Ngành.
 - Baùo caùo Coâng ñoaøn Ngaønh veà tình hình chaêm lo ñôøi soáng ñoaøn vieân Coâng ñoaøn nhaân dòp teát Nguyeân Ñaùn Giaùp Ngoï.
          IV. ĐOÀN – ĐỘI:
          - Hướng dẫn học sinh vệ sinh trường lớp, tưới cây theo quy định.
- Tổ chức cho học sinh tham gia các phong trào do cấp trên tổ chức.
- Tiếp tục kết hợp với GVCN trong việc kiểm tra vệ sinh trường, lớp,việc thực hiện nội quy nhà trường, chấn chỉnh nề nếp, đạo đức của học sinh.
V/ CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT – THIẾT BỊ - THƯ VIỆN:
- Tiếp tục chỉ đạo học sinh vệ sinh trường, lớp sạch sẽ sau tết.
- Chỉ đạo GVCN việc quản lý chặt chẽ học sinh, kết hợp với tổng phụ trách đội nhắc nhở học sinh bảo quản tốt cơ sở vật chất, tài sản của nhà trường, nhất là việc sử dụng nước ở nhà vệ sinh, đèn,quạt trong lớp, bàn ghế giáo viên và học sinh.
- Bộ phận thư viện và thiết bị sắp xếp các loại sách và thiết bị cần thiết để giáo viên thuận tiện trong mượn thiết bị và tài liệu dạy học có liên quan.Quét dọn vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài khu vực phòng.
VI/ CÔNG TÁC KẾ TOÁN - THỐNG KÊ:
- Chỉ đạo bộ phận kế toán hoàn thành hồ sơ quyết toán lương tháng 01,02-2014.
- Hoàn thành báo cáo tài sản năm 2013.
- Tiếp tục ra lai học phí cho học sinh học kỳ II.
- Bộ phận CNTT hoàn thành hồ sơ CNTT tham gia dự thi CNTT vòng huyện.
Trên đây là báo tháng 01 và chương trình công tác tháng 02 năm 2014 của trường THCS- Đông Thạnh 2.
 
Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD- ĐT
- UBND xã Đông Thạnh                                                                                         (Đã ký)
- Lưu: VT,dinhvn(3b)                                                                                 
 
                                                                                             Nguyễn Văn Dinh
 
 
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Dinh
Nguồn tin: Trường THCS Đông Thạnh 2
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết Website

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 123
  • Tháng hiện tại: 2127
  • Tổng lượt truy cập: 184168

Liên kết

© Bản quyền thuộc về: Trường THCS Đông Thạnh 2
ĐC: Ấp Thạnh Tây A -  Đông Thạnh - An Minh - Kiên Giang

Wesite: c2dongthanh2.anminh.edu.vn
Email: thcsdongthanh2@anminh.edu.vn
Mọi chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Văn Ngoan - DĐ: 0949 541 772 - 0974 127 716
Email: ngoannv507@anminh.edu.vn